BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN VẬT LIỆU 1

Nhằm giúp các bạn bao gồm thêm tài liệu tìm hiểu thêm trong quá trình tiếp thu kiến thức với nghiên cứu về môn Sức bền vật liệu 1, mời chúng ta cùng tham khảo ngôn từ bài báo cáo bài bác tập mập môn "Sức bền vật liệu 1".

Bạn đang xem: Bài tập lớn sức bền vật liệu 1

Hy vọng đây là tài liệu xem thêm bổ ích mang đến các bạn.


*

ĐHBK TPHCM Sức bền vật liệu 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHồ Chí Minh KHOA CƠ KHÍ BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN: SỨC BỀN VẬT LIỆU 1 GVHD: NGUY ỄN H ỒNG ÂN SINH VIÊN:NGUYỄN ĐÌNH CHỨC MSSV: 21300422 ĐHBK TPHồ Chí Minh Sức bền vật liệu 1 SƠ ĐỒ: 1 SỐ LIỆU: 5BÀI 1: SƠ ĐỒ A – SỐ LIỆU 5k=0.5, a=1 m, M=2qa2, q=2, P=qa M Phường q A B C D ka a a Thay số liệu và các phản lực ta có hình sau: ĐHBK TPHồ Chí Minh Sức bền vật liệu 1 M=2qa2 P=qa Q=2qa qA B HB C D VD VB a/ 2 a aPhản lực tại các gối tựa:∑FX=0 HB =0∑FY=0 VD­VB=2qa­P ∑M/B =0 +M+2qa.a=2a.VDVD= = = 9/2VB= VD+P­2qa= =5/2Xét đoạn AB: Xét mặt cắt 1-1: N Z =0 A => Qy = P=qa Mx =0 ĐHBK TPHồ Chí Minh Sức bền vật liệu 1Xét mặt phẳng cắt 2-2: cùng với z bất kì : z ở trong (0;a/2) Xét phần hông trái z∑đứng =0 => Qy = Phường =∑ngang =0=> NZ = 0∑M/K =0=> Mx=qa.zXét đoạn BC:Xét mặt cắt 3-3: z thuộc (a/2;3a/2) Xét phần phía bên trái q L a/2 VB qa z∑đứng=0 => Qy =Phường – – VB =∑ngang=0 => Nz = 0∑M/ L=0 => Mx=qa.z-(5/4)qa(z-a/2)-q(z-a/2)2/2Xét đoạn CD: ĐHBK TPHCM Sức bền vật tư 1Xét mặt cắt 4-4: z nằm trong (3a/2;5a/2) Xét Phần Viền phải q ∑đứng=0 => Qy = q ) - = qa/4-qz ∑ngang=0 => Nz = 0 ∑M/ J =0 => VD(5a/2-z)- q(5a/2-z)2/2 =5qa2/2+qa.z/4-q.z2/2Xét mặt cắt 5-5: Qy = VD =9qa/4 Nz = 0 M=0 BIỂU ĐỒ NỘI LỰC: ĐHBK TPTP HCM Sức bền vật liệu 1 a/2 a a A D NZqa + B C D A Qy - q _a 4 - 5qa _ 4 9q _a qa2 _ 4 A B 4 C D MX q _a2 1 .28a 2 7q _a2 4Nhận xét:  Đoạn AB không có lực phân bố nên lực cắt là hằng số  momen uốn nắn là đường bậc nhất.  Đoạn BD có lực phân cha đều nên lực cắt là đường bậc độc nhất  momen uốn là đường cong bậc nhì. ­ Mx=0 tại z=1.28a= ­ Tại C có momen tập trung M=2qa2 =, nên biểu đồ momen uốn có bước nhảy. Theo định lý bước khiêu vũ, tại C tất cả momen lực triệu tập , ĐHBK TPHồ Chí Minh Sức bền vật liệu một chiều bước nhảy phù hợp chiều momen tập trung với bao gồm trị số bằng trị số bởi đúng momen tập trung.

Xem thêm: Mỡ Trăn Có Trị Sẹo Được Không ? Mỡ Trăn Trị Sẹo

­ Theo định lý bước nhảy, tại B tất cả lực triệu tập , chiều bước dancing hòa hợp chiều lực tập trung và tất cả trị số bởi trị số bằng đúng lực tập trungBài 2: k1=0.5, k2=1, q0=7, P=2q0a, M=2q0a2 M q0 Phường A B C D k 1a a k2 a Thay số liệu và các phản lực ta có hình sau: Q=q0_a M= 2q0a q0 2 2 P= 2q0a MD A B C D HD VD a/ 2 a a+Pmùi hương trình bội nghịch lực: ĐHBK TPHCM Sức bền vật tư 1∑FX=0 => HD=0∑FY=0 => VD= P ­ Q =qa∑M/A =0 M+Q.a –P..qa+VD.qa­MD=0 => MD =qa2Đoạn AB:Xét mặt cắt 1-1: ∑ngang=0 => NZ=0 => ∑đứng =0 => Qy =0 ∑ M/A =0 => MX=M=2q0a2Xét mặt phẳng cắt 2-2:M ∑ngang=0 => NZ=0A K => ∑đứng =0 => Qy =0 z ∑ M/A =0 => MX=M=2q0a2ĐOẠN BC:Xét mặt cắt 3-3:q(z)3a/2-z a 5a/2- zTa có: q(z)=q0∑ngang=0 => NZ=0∑đứng =0 => Qy - +P-VD => Qy=q0a+ q0(2∑ M/J =0 => MX =q0(3+2q0a(-q0a(+q0a2 ĐHBK TPHồ Chí Minh Sức bền vật liệu 1Đoạn CD:Xét mặt phẳng cắt 4-4: VD∑ngang=0 => NZ=0∑đứng =0 => Qy=q0a∑M/E=0=>MX=MD-VD (z)=q0a2+q0azXét mặt cắt 5-5: ∑ngang=0 => NZ=0 NZ Ta có: ∑đứng =0 => Qy=VD=q0a ∑M/D=0=>MX=MD=qa2 ĐHBK TPHồ Chí Minh Sức bền vật tư 1BIỂU ĐỒ NỘI LỰC: a/ 2 a a NZA B C D + Qy - MX Nhận xét:+ Đoạn AB lực cắt không tồn tại  momen uốn là hằng số. + Đoạn CD lực cắt là hằng số  momen uốn là đường bậc tuyệt nhất.+ Đoạn BC có lực phân bố là đường bậc nhất  lực cắt là đường bậc hai  momen uốn là đường bậc ba.+ Tại C có lực tập trung P nên biểu đồ gia dụng lực cắt có bước dancing,giá trị bước nhảy bằng giá trị lực tập trung P.. ĐHBK TPHCM Sức bền vật liệu 1Bài 3: q=5, P=3qa, M= 3qa2 Phường M D A B C E Thay các số liệu và đặt phản lực liên kết thay cho các gối tựa, ta có hình sau: ĐHBK TPTP HCM Sức bền vật tư 1 Phường M D A B C E Tính các phản lực HA, HE và VD : ∑FX= 0 =>HA+HE=qa HA= ∑FY = 0=>VD-2qa+P=0 => VD= -qa ∑M/B = 0=> M-VD.2a+ –HE.a=0 H E= Viết biểu thức nội lực cho từng đoạn tkhô hanh.Đoạn AB: Xét mặt cắt 1­1với z bất kì thuộc <0;a> xét lấy phần thanh bên trái: ∑ngang=0=> NZ=HA= A J Ta có: ∑đứng=0 =>QY=-q.z ĐHBK TPTP HCM Sức bền vật tư 1 Z ∑M/J =0 => 2MX=qzĐoạn BC: Xét mặt cắt 2­2 với z bất kì thuộc . Xét lấy phần thanh bên trái. ∑ngang=0 =>N Z = H A=A K Ta có: ∑đứng=0=>QY=P-qz=3qa-qz ∑M/K =0 => 2MX=-z +3qa(z-a)Đoạn CD: Xét mặt cắt 3­3 với z bất kì thuộc <2a;3a>. Xét lấy phần thanh bên đề nghị. ∑ngang=0 => NZ=0 L D Ta bao gồm ∑đứng=0 =>QY=VD=qa 3a-z VD ∑M/L =0 => MX=-qa(3a-z)Đoạn EC: Xét mặt cắt 4­4 với z bất kì thuộc <0;a>. Xét lấy phần thanh phía dưới N ∑ngang=0 => NZ=0 Z Ta có: ∑đứng=0 =>QY= HE -qz= -qz ĐHBK TPHồ Chí Minh Sức bền vật tư 1 E ∑M/N =0 => MX=HE .z - qz2= -qz2 Phân tích các biểu thức nội lực.(1) Đoạn AB: + Nz là hằng số trong toàn đoạn với NZ= = kN+ Qy là đường bậc nhất: QY= - q.zTại A (z = 0)  QY=0Tại B (z = a=1)  QY=­qa=­5 kN+ Mx là đường cong bậc hai: MX=qz2 Tại A (z = 0)  MX=0 Tại B (z =a= 1)  MX=qa2 =­5/2 kNmXét cực trị của đường cong: dMX/dz=-qz=0 =>z=0Như vậy, điểm cực trị sẽ nằm trong đoạn AB, tại A (z = 0).(2) Đoạn BC:+ Nz là hằng số trong toàn đoạn với NZ= = kN+ Qy là đường bậc nhất: QY=3qa-qzTại B (z =a= 1) thì: QY=2qa=10 kN Tại C (z =2a= 2) thì: QY=qa=5 kN + Mx là đường cong bậc hai: MX=z2+3qa(z-a)Tại B (z =a= 1) MX=a2 =­5/2 kNm Tại C (z =2a= 2) QY= qa2 =20 kNmXét cực trị của đường cong: dMX/dz=3qa-qz=0 =>z=3a=3mNhư vậy, điểm cực trị nếu có sẽ không nằm trong đoạn BC.(3) Đoạn CD:+ Nz không tồn tại trong toàn đoạn.+ Qy là hằng số với: QY=qa =5 kN ĐHBK TPSài Gòn Sức bền vật tư 1+ Mx là đường bậc nhất: MX=-qa(3a-z)Tại C (z =2a= 2) -qa2 = ­20 kNm Tại D (z =3a= 3) Mx=0(4) Đoạn EC:+ Nz là không tồn tại trong toàn đoạn.+ Qy là đường bậc nhất: QY= -qzTại E (z = 0) thì: QY= kN Tại C (z =a= 1) thì: : QY= kN+ Mx là đường cong bậc hai: MX= -qz2Tại E (z = 0) MX=0 Tại C (z =a= 1)  MX=25 kNm xNhư vậy bề lõm của M sẽ quay về phía dương của biểu đồ gia dụng.­ Với những phân tích bên trên, ta tiến hành vẽ biểu đồ nội lực. ĐHBK TPHCM Sức bền vật tư 1Biểu đồ vật nội lực: ĐHBK TPHCM Sức bền vật tư 1Kiểm tra:Ta thấy tkhô nóng BD, AC bao gồm lực phân bổ rất nhiều buộc phải QY là hàm bậc nhất vàmomen M là hàm bậc 2 trên cả nhì thanh hao.Tại E, C tất cả lực triệu tập P, VA bắt buộc QY tại E tất cả bước khiêu vũ gồm trị số bằng lựctập trung: 20=10+1010= 0 +10Xét nút ít trên C:Tại C thăng bằng. ĐHBK TPTP HCM Sức bền vật tư 1Bài 4: P = 2qa, M= qa2, q=10.ĐHBK TPHồ Chí Minh Sức bền vật tư 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *