Biểu mẫu kiểm tra máy móc thiết bị

Mẫu biên bản soát sổ chứng trạng lỗi hư của trang đồ vật là mẫu mã biên bản được lập ra để ghi chnghiền lại vấn đề kiểm soát tình trạng hỏng hỏng của trang thứ ở trong nhà học, doanh nghiệp lớn. Mẫu biên bản nêu rõ tên trang sản phẩm công nghệ, địa chỉ soát sổ, chúng ta thương hiệu người sử dụng, hiệu quả đánh giá trang đồ vật, phía khắc phục. Mời bạn đọc thuộc tham khảo chi tiết với tải về mẫu biên bản chất vấn tình trạng hỏng hỏng của trang thứ trên phía trên.

Bạn đang xem: Biểu mẫu kiểm tra máy móc thiết bị


1. Biên phiên bản bình chọn hiện trạng sản phẩm số 1

Trường.........---------------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vày - Hạnh phúc---------------

BIÊN BẢN KIỂM TRA TRANG THIẾT BỊ HƯ HỎNG
Thời gian: …………………………………………….…………………………………………
Địa điểm: ………………………………………………………………………………………
Cùng triển khai đánh giá gia tài, trang thiết bị hư hỏng, kết quả rõ ràng nhỏng sau:
1. Tình trạng gia tài, thiết bị:
TTTài sản, trang sản phẩm khám nghiệm (ghi rõ tên, nhiều loại, năm và địa điểm SX, các cam kết hiệu model)Tình trạng hư hỏngÝ loài kiến khuyến nghị của phần tử chuyên môn (sửa chữa thay thế, sửa chữa thay thế, tkhô cứng lý)
2. Phần dự con kiến túi tiền (đối với gia tài, TTB cần thay thế sửa chữa, cầm cố thế)
TTNội dung, diễn giảiSố lượngĐơn giáThành tiền

..........Ngày ……..tháng……..năm…………

ĐẠI DIỆN PHÒNG QUẢN TRỊ(Ký, ghi rõ họ tên)NGƯỜI SỬ DỤNG(Ký, ghi rõ họ tên)NGƯỜI KIỂM TRA(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

2. Biên bản kiểm soát hiện trạng thiết bị số 2

Nội dung cơ bản của chủng loại biên bạn dạng chất vấn triệu chứng hư hư của trang vật dụng nhỏng sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVĂN PHÒNG---------------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vị - Hạnh phúc---------------

BIÊN BẢN KIỂM TRA (1) TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG CỦA TRANG THIẾT BỊ

Tên trang lắp thêm (2): ................................................................................................

Tại (3) .................................................... Nhà: ........................................................

Họ cùng thương hiệu người sử dụng: .......................................... Đơn vị: .................................

Kết trái chất vấn (4): ................................................................................................

...............................................................................................................................

Hướng khắc phục và hạn chế (5): ..............................................................................................

Xem thêm: Làm Cách Lên Lịch Bài Viết Trên Fanpage Facebook, Lập Lịch Hẹn Giờ Đăng Bài Facebook 2021

...............................................................................................................................

Biên phiên bản này lập thành 02 bản và lưu lại tại phòng quản lí trị.

.................., ngày...mon....năm....
ĐẠI DIỆN PHÒNG QUẢN TRỊ(Ký, ghi rõ họ tên)NGƯỜI SỬ DỤNG(Ký, ghi rõ chúng ta tên)NGƯỜI KIỂM TRA(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1): Biên phiên bản này được lập cùng với những trường phù hợp sau:

- Việc sửa chữa thay thế đòi hỏi sửa chữa thay thế linh phụ kiện, prúc tùng có mức giá trị bên trên 01 triệu đồng.


- Phải mướn đơn vị chức năng bên cạnh ban ngành để sửa chữa trang trang bị.

- Việc sửa chữa thay thế trang lắp thêm gồm độ phức hợp cao cùng đề nghị các thời gian.

(2): Ghi tên trang thiết bị được kiểm tra

(3): Ghi số phòng, tầng hoặc địa điểm đặt máy được chất vấn.

(4): Người chất vấn ghi cụ thể tác dụng khám nghiệm (hư vật gì, mức độ hỏng hư....)

(5): Người bình chọn ghi lời khuyên phía tự khắc phục

- Sau lúc biên phiên bản lập xong văn uống phòng cỗ ghi chủ kiến về Việc khắc chế (đồng ý/ko gật đầu đồng ý mang đến thiết lập linh kiện, phú tùng để ráng thế; đồng ý/ko đồng ý thuê bên ngoài sửa chữa)

Mời bạn đọc thuộc tham khảo thêm trên mục thủ tục hành chủ yếu trong mục biểu chủng loại nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *