*Bạn đang xem: Bộ môn kỹ thuật điện đại học xây dựng

*
*

*

*

*

Trưởng bộ môn: TS. Ngô Sĩ Huy

Phường. Trưởng cỗ môn: TS. Mai Thị Hồng

Phường. Trưởng bộ môn: TS. Lê Sỹ Chính

TT Họ và tên Năm sinh Trình độ Ngành xuất sắc nghiệp Chức danh Email Ghi chú
1 Ngô Sĩ Huy 1983 TS,GV Kỹ thuật xây dựng- Đài Loan Trưởng bộ môn ngosihuy
email.com
12 Trịnh Thị Hà Phương 1988 ThS,GV Cấp thoát nước- Việt Nam Trợ lý ISO trinhthihaphuong
taikinh.vn

Bộ môn Kỹ thuật công trình xây dựng là bộ môn được Ra đời theo đưa ra quyết định số …ngày …tháng tư năm 2009 của Hiệu trưởng ngôi trường Đai học tập Hồng Đức.Bộ môn ngày nay tất cả 16 cán bộ, các giáo viên bao gồm chuyên môn từ bỏ ThS cho PGS. TS tất cả hòa hợp đồng dài hạn.

Bộ môn được Thành lập cùng với phương châm nhằm mục đích kiến thiết đội hình cán cỗ huấn luyện và đào tạo, cơ sở đồ gia dụng chất phòng thí nghiệm ship hàng huấn luyện các ngành kỹ sư chuyên ngành công trình (gồm ngành công trình tbỏ lợi, giao thông vận tải, tạo gia dụng và công nghiệp, xuất bản dự án công trình ngầm). Sinch viên qua đào tạo và huấn luyện tất cả đầy đủ khả năng chuyên môn nghiệp vụ rất có thể tự học tập, tự cải thiện kỹ năng tay nghề, đáp ứng các đề xuất ngày càng tốt của làng mạc hội.

Bộ môn trực tiếp làm chủ giảng dạy các siêng ngành:

Đại học Kỹ thuật xây dựng

Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng


Chia sẻ:
*
*
*
*
*Xem thêm: Cách Xác Thực Tài Khoản Google Play, Các Cách Khắc Phục Lỗi Ch Play Yêu Cầu Xác Thực

Bộ môn khác: