Cách #1: Đổi password đăng nhập vào Windows Khi bị quênCách #2: Phá password đăng nhập lệ Windows Lúc quên

quý khách hàng đã lúc nào bị quên password đăng nhtràn lên Windows với cảm giác bị bất lực chưa?