CÁCH BẺ KHÓA MẬT KHẨU MÁY TÍNH

Cách #1: Đổi password đăng nhập vào Windows Khi bị quênCách #2: Phá password đăng nhập lệ Windows Lúc quên

quý khách hàng đã lúc nào bị quên password đăng nhtràn lên Windows với cảm giác bị bất lực chưa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *