Cách đọc số từ 1 đến 100 trong tiếng anh

Số đếm và số đồ vật từ bỏ vào giờ đồng hồ Anh có dễ học tốt không? đa phần fan nhận định rằng vấn đề này không còn dễ dàng và đơn giản. Chúng ta thường xuyên giỏi lầm lẫn thân số đếm và số đồ vật từ. Bài viết này đang giới thiệu cho tới các bạn phương pháp gọi và áp dụng bảng số tiếng Anh từ là 1 mang lại 100.

Bạn đang xem: Cách đọc số từ 1 đến 100 trong tiếng anh

*
Bảng số giờ đồng hồ Anh

 

Từ vựng về số đếm tiếng Anh

Học từ bỏ vựng số thứ tự vào giờ đồng hồ Anh cũng tương tự những trường đoản cú vựng về những chủ đề khác vào giờ Anh luôn luôn yên cầu sự kiên trì với chăm chỉ. Các các bạn buộc phải luyện tập thường xuyên, luyện đọc luyện viết hàng ngày tất cả như vậy chúng ta mới lưu giữ thọ. Đồng thời các bạn luôn luôn nên đề ra kim chỉ nam cho chính mình mỗi ngày, hàng tuần, hàng tháng học tập được bao nhiêu tự vựng về số đếm.

Số đếm cùng số máy từ bỏ vào tiếng Anh rất là cần thiết, ai trong số bọn họ cũng phần đông phải biết bí quyết sử dụng của chính nó. Và càng sáng tỏ được giữa số đếm cùng số thứ trường đoản cú trong giờ Anh.

*
Bảng số đồ vật từ bỏ vào giờ Anh

 

Từ vựng về số đếm

Zero – /ˈziːroʊ/: Không One – /wʌn/: Số một Two – /tuː/: Số hai Three – /θriː/: Số ba Four – /fɔːr/: Số bốn Five – /faɪv/: Số năm Six– /sɪks/: Số sáu Seven– /ˈsevn/: Số bảy Eight– /eɪt/: Số tám Nine – /naɪn/: Số chín Ten – /ten/: Số mười Eleven – /ɪˈlevn/: Số mười một Twelve– /twelv/: Số mười hai Thirteen – /ˌθɜːrˈtiːn/: Số mười ba Fourteen– /ˌfɔːrˈtiːn/: Số mười bốn Fiffteen – /ˌfɪfˈtiːn/: Số mười lăm Sixteen– /ˌsɪksˈtiːn/: Số mười sáu Seventeen– /ˌsevnˈtiːn/: Số mười bảy Eighteen– /ˌeɪˈtiːn/: Số mười tám Nineteen – /ˌnaɪnˈtiːn/: Số mười chín Twenty– /ˈtwenti/: Số nhị mươi Twenty-one– /ˈtwenti wʌn/: Số nhì mươi mốt Twenty-two – /ˈtwenti tuː/: Số hai mươi hai Thirty– /ˈθɜːrti/: Số cha mươi Forty – /ˈfɔːrti/: Số bốn mươi One hundred – /wʌn ˈhʌndrəd/: Số một trăm One hundred và one – /wʌn ˈhʌndrəd ænd wʌn/: Số một trăm linh một Two hundred – /tuː ˈhʌndrəd/: Số nhị trăm One thousand – /wʌn ˈθaʊznd/: Số một nghìn One million – /ˈmɪljən/: Một triệu

Từ vựng về số lắp thêm tự

*

 

Từ vựng về số thứ từ bỏ vào tiếng Anh

First– /fɜːrst/: Thứ đọng nhất Second – /ˈsekənd/: Thđọng hai Third – /θɜːrd/: Thứ ba Fourth– /fɔːrθ/: Thứ đọng tư Fifth– /fɪfθ/: Thứ đọng năm Sixth – /sɪksθ/: Thđọng sáu Seventh– /ˈsevnθ/: Thđọng bảy Eighth– /eɪtθ/: Thứ đọng tám Ninth– /naɪnθ/: Thứ chín Tenth – /tenθ/: Thứ đọng mười Eleventh– /ɪˈlevnθ/: Thứ mười một Twelfth – /twelfθ/: Thứ đọng mười hai Thirteenth – /ˌθɜːrˈtiːnθ/: Thứ đọng mười ba Fourteenth – /ˌfɔːrˈtiːnθ/: Thđọng mười bốn Fifteenth – /ˌfɪfˈtiːnθ/: Thđọng mười lăm Sixteenth – /ˌsɪksˈtiːnθ/: Thứ đọng mười sáu Seventeenth – /ˌsevnˈtiːnθ/: Thđọng mười bảy Eighteenth – /ˌeɪˈtiːnθ/: Thứ mười tám Nineteenth– /ˌnaɪnˈtiːnθ/: Thứ đọng mười chín Twentieth – /ˈtwentiəθ/: Thứ nhì mươi Thirtieth – /ˈθɜːrtiəθ/: Thứ cha mươi Fortieth – /ˈfɔːrtiəθ/: Thứ đọng tư mươi Hundredth– /ˈhʌndrədθ/: Thứ một trăm One thousandth– /ˈθaʊznθ/: Thứ một nghìn

25.One millionth – /ˈmɪljənθ/: Thđọng một triệu

Cách thực hiện số đếm trong tiếng Anh

Số đếm trong tiếng Anh được sử dụng trong rất nhiều ngôi trường hòa hợp, để ý bọn họ vẫn thấy số đếm giờ đồng hồ Anh sẽ tiến hành sử dụng trong các trường hòa hợp.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chỉnh Sửa Kích Thước Ảnh Trong Photoshop Dễ Dàng Nhất

Đếm số lương: lấy một ví dụ I have two lovely dog.(Tôi có 2 bé chó rất đáng để yêu)

There are three rooms in my house( tất cả 3 chống trong nhà của tôi)

Nói về tuổi: Số đếm trong giờ Anh được dùng nói về tuổi.Ví dụ: I am fifteen years old( Tôi mười lăm tuổi).Ngoài ra số đếm trong giờ đồng hồ Anh cần sử dụng nói về năm sinc, số điện thoại cảm ứng thông minh.

*

Các ngôi trường phù hợp dùng số sản phẩm tự

Số sản phẩm từ bỏ vào giờ Anh được sử dụng trong những ngôi trường phù hợp rõ ràng như sau

Nói về dạng hình, vị trí của bạn: Ví dụ: You are the first one that I have sầu called for help

(Bạn là fan thứ nhất mà tôi hotline điện nhờ vào giúp đỡ)

Khi bạn có nhu cầu nói tới địa điểm tầng của một tòa nhà. Hoặc là dùng để làm biểu hiện tháng ngày những năm.

bởi vậy trải qua nội dung bài viết này chúng ta làm rõ hơn về trường đoản cú vựng bảng số vào giờ đồng hồ Anh. Hi vọng các bạn sẽ bao gồm cách thức học hành đúng đắn nhằm đưa về tác dụng cao vào giờ Anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *