Ai giúp mình vs. Hồi trc đi update lên 6.3 (ngay gần 200 đó nhà), chủ tiệm mang lại mẫu apple id xài. Xong mình chế tạo ra chiếc bắt đầu xài cũng bt,update bt, hốt nhiên h update mấy chiếc phầm mềm nó hiện lên tấm bảng kêu đăng nhập pass của id cũ. Mà bản thân xóa nó rồi mà? H sản xuất id mới ko đc luôn luôn. iPhone tinh vi tởm