Đặt Điện Áp U=220 Căn 2

Đặt năng lượng điện áp u=1202cos100πt Vvào hai đầu đoạn mạch tiếp liền có năng lượng điện trngơi nghỉ 150Ω, tụ năng lượng điện có năng lượng điện dung 200πμFvà cuộn cảm thuần gồm độ từ bỏ cảm 2πH. Biểu thức độ mạnh dòng điện trong khúc mạch là:


Bạn đang xem: Đặt điện áp u=220 căn 2

Một đoạn mạch có tụ C=10-4πFvà cuộn dây thuần cảm bao gồm độ tự cảm L=2πHmắc tiếp nối. Điện áp thân 2 đầu cuộn cảm là uL=1002cos100πt+π3 V. Điện áp tức tốc sinh hoạt nhì đầu tụ bao gồm biểu thức như thế nào:


Đoạn mạch RLC tiếp liền R=40Ω; C=10-3πF và L=0,4πH. Cho tần số dòng điện là 50Hz với năng lượng điện áp hiệu dụng ngơi nghỉ hai đầu R là 80V. Điện áp sinh hoạt hai đầu đoạn mạch là:


Đoạn mạch điện luân phiên chiều có điện trsinh hoạt thuần R=30Ωmắc nối liền cùng với cuộn dây. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 120V. Dòng điện vào mạch lệch sóng π6so với điện áp nhì đầu đoạn mạch và lệch pha π3so với điện áp nhì đầu cuộn dây. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch bằng:


Trên đoạn mạch luân phiên chiều ko phân nhánh có 4 điểm theo như đúng vật dụng từ A, M, N cùng B. Giữa nhị điểm A cùng M chỉ bao gồm cuộn cảm thuần, thân nhị điểm M và N chỉ có điện trsinh hoạt thuần, thân nhị điểm N và B chỉ có tụ năng lượng điện. Điện áp hiệu dụng thân nhị điểm A và N là 400V với điện áp hiệu dụng thân nhì điểm M với B là 300V. Điện áp tức khắc bên trên đoạn AN cùng trên đoạn MB lệch pha nhau 90°. Điện áp hiệu dụng trên R là:


Một đoạn mạch luân phiên chiều tất cả cuộn dây mắc thông suốt với tụ điện. Độ lệch sóng giữa cường độ cái năng lượng điện trong mạch cùng điện áp hai đầu mạch là π3. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bởi 3lần điện áp nhị đầu cuộn dây. Độ lệch pha của năng lượng điện áp giữa hai đầu cuộn dây đối với cường độ cái điện trong mạch là:


Một mạch điện chuyển phiên chiều tất cả R và L thông suốt. Điện áp nghỉ ngơi hai đầu đoạn mạch u=1002cos100πt+π2Vvà độ mạnh cái điện qua mạch là i=5cos100πt+π4A. Giá trị của R với L là:


Một mạch điện luân chuyển chiều thông liền tất cả tụ năng lượng điện tất cả điện dung C, điện trnghỉ ngơi thuần R với cuộn dây bao gồm độ trường đoản cú cảm L gồm năng lượng điện trsinh hoạt thuần r. Dùng vôn kế bao gồm điện trsống không nhỏ theo lần lượt đo nhì đầu điện trở, hai đầu cuộn dây cùng hai đầu đoạn mạch thì số chỉ theo thứ tự là 50V, 302V,80V. Biết điện áp ngay lập tức trên cuộn dây nhanh chóng pha hơn cái điện một góc π4. Điện áp hiệu dụng bên trên tụ là:


Xem thêm: Vé Tàu Hà Nội Hồ Chí Minh - Tổng Công Ty Đường Sắt Việt Nam

Một đoạn mạch điện xoay chiều có năng lượng điện trsinh sống thuần, cuộn cảm thuần với tụ năng lượng điện mắc nối liền. Biết cảm phòng gấp đôi dung kháng. Dùng vôn kế chuyển phiên chiều (năng lượng điện trngơi nghỉ hết sức lớn) đo điện áp giữa hai đầu tụ năng lượng điện và điện áp giữa hai đầu điện trsống thì số chỉ của vôn kế là như nhau. Độ lệch pha của năng lượng điện áp thân hai đầu đoạn mạch đối với cường độ mẫu năng lượng điện trong đoạn mạch là:


Điện áp của mạch điện xoay chiều làu=1002cos100πt+π2 V và cường độ chiếc điện qua mạch là i=52cos100πt+π3 A. Trong mạch năng lượng điện rất có thể có:


Một đoạn mạch thông liền tất cả một cuộn dây cùng một tụ điện. Hiệu năng lượng điện cụ hiệu dụng hai đầu đoạn mạch, hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ năng lượng điện hầu như bằng nhau. Độ lệch pha của điện áp so với cường độ dòng năng lượng điện của đoạn mạch là:


Mạch thông liền tất cả ampe kế,C=63,3 μF;L=0,318H rồi mắc vào mạng năng lượng điện chuyển phiên chiều 220V-50Hz. Số chỉ ampe kế là:


Đoạn mạch AC gồm điện trnghỉ ngơi thuần, cuộn dây thuần cảm cùng tụ điện mắc nối tiếp. B là 1 trong những điểm bên trên AC cùng với uAB=sin 100πt V; uBC=3sin100πt-π2V. Tính biểu thức hiệu năng lượng điện thếuAC


Mạch điện như hình vẽ, những vôn kế: V1chỉ 75V, V2chỉ 125V, uMP=1002cos100πt V. Cuộn cảm gồm năng lượng điện trlàm việc. Cho RA=0, RV1=RV2=∞. Biểu thức năng lượng điện áp uMN là:

*


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương thơm Đình, Quận Tkhô nóng Xuân, Thành phố Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *