Diễn Biến Chiến Tranh Thương Mại Mỹ Trung

*

Please use this identifier lớn cite or links khổng lồ this item: https://taikinh.vn/handle/11742/50827
Title:Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và tác động đến các nước ASEAN
Authors:Vũ Xuân Thanh
Keywords:Chiến tranh thương mạiMỹTrung QuốcTác độngASEAN
Abstract:Chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ bắt đầu vào ngày 22/3/2018 khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyến bố sẽ áp dụng mức thuế 50 tỷ USD cho hàng hóa Trung Quốc dựa theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, để ngăn chặn những gì họ cho là hành vi thương mại không công bằng và hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ. Đạo luật cho phép Tổng thống có thẩm quyền đơn phương áp dụng tiền phạt hoặc các hình phạt khác đối với một đối tác thương mại nếu được cho là không công bởi, gây tổn hại đến lợi ích kinh doanh của Hoa Kỳ. Cuộc chiến thương mại khả căng thẳng và chưa có hồi kết, không chỉ gây tác động mạnh mẽ đến hai bèn mà tất cả các nền kinh tế khác trên thế giới, trong đó có các nước ASEAN. Bài viết tập trung phân tích diễn biến của cuộc chiến thương mại này và tác động của nó đến các nước ASEAN.
Issue Date:2018-12
Type:Bài trích
Extent:7 trang, pdf
Method:Nghiên cứu Đông Nam Á, số 12/2018
Language:vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tmùi hương mại, chi tiêu, thống kê

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *