Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol các thành phần hỗn hợp X có metyl propionat, metyl axetat và 2 hidrocacbon mạch hsinh hoạt đề xuất toàn vẹn 1,27 mol O2 tạo nên 14,4g H2O. Nếu mang lại 0,33 mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 phản bội ứng về tối nhiều là:
Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn 0 33 mol hỗn hợp x

Phương pháp giải

Qui các thành phần hỗn hợp về một dạng bình thường chỉ tất cả C, H, O

Tính số mol links π vào X, trong đội COO

=> số mol π trong nơi bắt đầu hidrocacbon = nπ (X) – nπ (COO) = nBr2

(Dựa vào định cơ chế bảo toàn nguyên tố phản nghịch ứng cháy)


Lời giải của GV taikinh.vn

hotline k là số link π trong X => nCO2 – nH2O = (k – 1).nX

=> nπ(X) – nX = nCO2 – nH2O

Đặt x là số mol nơi bắt đầu COO gồm trong X => nO(X) = 2x mol cùng nπ (COO) = x mol

- Khi đốt cháy X: Bảo toàn Oxi: nO(X) + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

=> 2x + 2.1,27 = 2nCO2 + 0,8

=> nCO2 = (0,87 + x) mol

=> nπ (X) = nCO2 – nH2O + nX = (0,87 + x) – 0,8 + 0,33 = 0,4 + x

Vì chỉ bao gồm links π quanh đó COO mới làm phản ứng được cùng với Br2

=> nπ (gốc hidrocacbon) = nπ (X) – nπ (COO) = (0,4 + x) – x = 0,4 mol

=> nBr2 = 0,4 mol

Đáp án đề xuất chọn là: a


...
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đốt cháy trọn vẹn một este hữu cơ X thu được 0,2 mol CO2 với 0,2 mol H2O. X ở trong loại:


lúc đốt cháy este no, đối chọi chức, mạch hsinh hoạt ta luôn luôn có:


Một este no, đơn chức, mạch hsinh hoạt lúc cháy mang đến 3,6 g H2O với V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là


Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este chiếm được 19,8g CO2 cùng 0,45 mol H­2O. Công thức phân tử este là


lúc đốt cháy trọn vẹn một este no, đối chọi chức thì số mol CO2 ra đời thông qua số mol O2 đã phản nghịch ứng. Tên điện thoại tư vấn của este là


Đốt cháy este no, đối kháng chức, mạch hsinh sống A phải dùng 0,35 mol O2. Sau phản bội ứng nhận được 0,3 mol CO2. Công thức phân tử của A là


Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam este X thu được 11,44 gam CO2 với 4,68 gam H2O. Công thức phân tử của este là


Hỗn phù hợp X bao gồm những hóa học : CH2O2, C2H4O2, C4H8O2. Đốt cháy trọn vẹn tất cả hổn hợp X, thu được 0,8 mol H2O và m gam CO2. Giá trị của m là:


Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam tất cả hổn hợp este tất cả metyl propionat với etyl axetat đề nghị V lkhông nhiều khí oxi (đktc). Giá trị của V là


Đốt cháy trọn vẹn 7,4 gam hỗn hợp hai este đồng phân, nhận được 6,72 lkhông nhiều CO2 ( sinh sống đktc) và 5,4 gam H2O. CTPT của nhì este là


Hỗn hòa hợp X bao gồm hai este no, đơn chức, mạch hngơi nghỉ. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần cần sử dụng trọn vẹn 3,976 lkhông nhiều khí O2 (sống đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X chức năng với hỗn hợp NaOH, thu được một muối với nhì ancol là đồng đẳng tiếp nối. Công thức phân tử của nhị este trong X là


Hỗn hợp Z gồm nhì este X và Y tạo bởi cùng một ancol và nhị axit cacboxylic kế tiếp nhau vào dãy đồng đẳng (MXY). Đốt cháy tổng hợp m gam Z cần đến 6,16 lít khí O2 (đktc), thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Công thức este X và giá trị của m tương ứng là


Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol este X rồi dẫn thành phầm cháy vào trong bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư nhận được 20 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là


Đốt cháy trọn vẹn a gam các thành phần hỗn hợp những este no, đơn chức, mạch hnghỉ ngơi. Sản phẩm cháy được đem vào chai nước vôi trong, thấy khối lượng bình tăng 6,2 gam. Số mol CO2 và H2O sinh ra thứu tự là


Đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp những este no, solo chức, mạch hnghỉ ngơi. Sản phẩm cháy được đem vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy cân nặng bình tăng 12,4 gam. Khối lượng kết tủa tạo ra tương ứng là


Đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp những este no 1-1 chức mạch hlàm việc. Sản phẩm thu được dẫn vào bình đựng hỗn hợp nước vôi vào dư thấy cân nặng hỗn hợp bớt 3,8g. Kân hận lượng kết tủa tạo thành là:


Đốt cháy trọn vẹn một lượng tất cả hổn hợp hai este no, đơn chức đề xuất 3,976 lit O2(đktc) thu được 6,38g CO2. Cho lượng este này chức năng hoàn toản với KOH chiếm được hỗn hợp 2 ancol sau đó và 3,92g muối hạt của một axit hữu cơ. CTCT 2 este kia là:


Đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X bao gồm nhị este đồng phniềm nở cần sử dụng 27,44 lít khí O2, thu được 23,52 lít khí CO2 với 18,9 gam H2O. Nếu mang lại m gam X chức năng không còn cùng với 400 ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau làm phản ứng thì nhận được 27,9 gam hóa học rắn khan, trong các số ấy bao gồm a mol muối Y và b mol muối bột Z (MY Z). Các thể tích khí các đo sống điều kiện tiêu chuấn. Tỉ lệ a : b là


Đốt cháy trọn vẹn 10,58 gam tất cả hổn hợp X chứa ba este phần đa 1-1 chức, mạch hsống bởi lượng oxi toàn vẹn, thu được 8,96 lkhông nhiều khí CO2 (đktc). Mặt không giống, hiđro hóa trọn vẹn 10,58 gam X đề xuất dùng 0,07 mol H2 (xúc tác, to) thu được tất cả hổn hợp Y. Đun lạnh toàn cục Y cùng với 250 ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản bội ứng, thu được một ancol Z tốt nhất và m gam rắn khan. Giá trị của m là


Đốt cháy trọn vẹn 0,33 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat và 2 hidrocacbon mạch hngơi nghỉ nên trọn vẹn 1,27 mol O2 tạo ra 14,4g H2O. Nếu mang đến 0,33 mol X vào hỗn hợp Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng tối nhiều là:


Đốt cháy hoàn toàn este no, đối kháng chức, mạch hsống X thấy thể tích khí O2 đề nghị sử dụng gấp 1,25 lần thể tích CO2 tạo ra. Số lượng công thức cấu tạo của X là


Hỗn đúng theo E gồm 3 este X, Y, Z gần như no, mạch cacbon hngơi nghỉ với không phân nhánh (MX Y Z). Đốt cháy hoàn toàn 18,26 gam E phải 13,104 lít O2 (đktc), chiếm được 8,82 gam H2O. Mặt không giống, đun nóng 18,26 gam E cùng với dung dịch NaOH (đem dư 40% so với lượng bội nghịch ứng), cô cạn dung dịch sau phản bội ứng nhận được hóa học rắn T và tất cả hổn hợp hai ancol no (sau đó trong dãy đồng đẳng). Đốt cháy trọn vẹn T, nhận được Na2CO3, CO2 cùng 1,08 gam H2O. Phân tử kăn năn của Z là 


Hỗn hòa hợp X đựng ba este phần nhiều no, mạch hlàm việc cùng ko đựng đội chức không giống.Đốt cháy trọn vẹn 0,24 mol X với lượng oxi hoàn toản, nhận được 60,72 gam CO2 cùng 22,14 gam H2O. Mặt khác, làm cho nóng 0,24 mol X cùng với hỗn hợp KOH hoàn toản, chiếm được hỗn hợp bao gồm hai ancol đông đảo solo chức tất cả tổng trọng lượng là 20,88 gam cùng hỗn hợp Z cất nhì muối hạt của nhì axit cacboxylic bao gồm mạch không phân nhánh, trong các số đó bao gồm x gam muối X với y gam muối bột Y (MX Y). Tỉ lệ ngay sát nhất của x : y là


Hỗn hợp X tất cả nhì este no, mạch hngơi nghỉ, nhị chức, đồng phân kết cấu của nhau. Xà phòng hoá trọn vẹn X bởi dung dịch NaOH toàn vẹn chiếm được các thành phần hỗn hợp hai muối hạt và 19,0 gam tất cả hổn hợp nhị ancol. Cho cục bộ ancol thu được qua bình đựng Na dư thấy bay ra 6,72 lít khí. Đốt cháy hoàn toàn lượng muối bột thấy chế tạo thành Na2CO3; 13,2 gam CO2 cùng 1,8 gam nước. Số nguyên tử vào một phân tử este ban đầu là


*

*

Cơ quan lại chủ quản: công ty chúng tôi Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát
Xem thêm: Các Vụ Bắt Cóc Trẻ Em Gần Đây, Cảnh Báo Từ Những Vụ Bắt Cóc Trẻ Em Trên Thế Giới

Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung ứng hình thức dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GPhường – BTTTT vày Sở tin tức với Truyền thông.