Cmùi hương I. Hàm số lượng giác và phương thơm trình lượng giác

§1.

Bạn đang xem: Giải bài tập đại số và giải tích 11

Hàm số lượng giác
§2.Pmùi hương trình lượng giác cơ bản
§3.Một số pmùi hương trình lượng giác hay gặp
Ôn tập chương thơm I: Hàm con số giác với phương trình lượng giác

Cmùi hương II. Tổ hòa hợp – Xác suất

§1.Quy tắc đếm
§2.Hân oán vị – Chỉnh đúng theo – Tổ hợp
§3.Nhị thức Niu-Tơn
§4.Phxay demo với đổi mới cố
§5.Xác suất với biến hóa cố
Ôn tập Chương II: Tổ đúng theo – Xác suất

Cmùi hương III. Dãy số. Cấp số cùng cùng cấp cho số nhân

§1.Pmùi hương pháp quy nạp toán học
§2.Dãy số
§3.Cấp số cộng
§4.Cấp số nhân
Ôn tập Chương III: Dãy số – Cấp số cùng với cung cấp số nhân

Chương thơm IV. Giới hạn

§1.Giới hạn của hàng số
§2.Giới hạn của hàm số
§3.Hàm số liên tục
Ôn tập chương IV: Giới hạn

Cmùi hương V. Đạo hàm

§1.Định nghĩa với ý nghĩa sâu sắc của đạo hàm
§2.Quy tắc tính đạo hàm
§3.Đạo hàm của hàm số lượng giác
§4.Vi phân
§5.Đạo hàm cung cấp hai
Ôn tập chương thơm V: Đạo hàm

Ôn tập cuối năm Đại số cùng Giải tích 11

II. Sgk Hình Học 11

*

Cmùi hương I. Phnghiền dời hình cùng phnghiền đồng dạng trong mặt phẳng

§1.Phnghiền trở nên hình
§2.Phxay tịnh tiến
§3.Phxay đối xứng trục
§4.Phxay đối xứng tâm
§5.Phép quay
§6.Khái niệm về phxay dời hình cùng nhị hình bằng nhau
§7.Phxay vị tự
§8.Phnghiền đồng dạng
Ôn tập Chương thơm I: Phnghiền dời hình và phép đồng dạng vào khía cạnh phẳng

Cmùi hương II. Đường trực tiếp và phương diện phẳng vào không khí. Quan hệ song song

§1.Đại cưng cửng về con đường thẳng và khía cạnh phẳng
§2.Hai mặt đường thẳng chéo cánh nhau với hai tuyến phố thẳng song song
§3.Đường trực tiếp và khía cạnh phẳng tuy vậy song
§4.Hai phương diện phẳng tuy vậy song
§5.Phnghiền chiếu tuy vậy tuy vậy. Hình màn trình diễn của một hình ko gian
Ôn tập Chương thơm II: Đường thẳng cùng mặt phẳng vào không gian. Quan hệ tuy nhiên song

Chương III. Vectơ vào không khí. Quan hệ vuông góc vào ko gian

§1.Vectơ vào ko gian
§2.Hai mặt đường trực tiếp vuông góc
§3.Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
§4.

Xem thêm: Ăn Cà Chua Sống Hay Chín Tốt Hơn, 6 Cách Ăn Cà Chua Có Hại Cho Sức Khỏe Cần Tránh

Hai mặt phẳng vuông góc
§5.Khoảng cách
Ôn tập chương thơm III: Vectơ trong không khí. Quan hệ vuông góc trong không gian

 Ôn tập thời điểm cuối năm Hình học 11

III. Sgk, Sách giải, Sách tìm hiểu thêm tất cả những môn học Lớp 11