Giờ lễ giáng sinh nhà thờ kỳ đồng

05:00

06:30

08:00

10:00

15:30

17:00

18:30

20:00

05:00

06:00

18:00

05:00

06:00

18:00

05:00

06:00

18:00

05:00

06:00

18:00

05:00

06:00

18:00

05:00

06:00

14:00

16:00

17:00

18:30

# Linc mục Vai trò Từ năm Điện thoại
*
Phêrô Đinc Ngọc Lâm CSsR Chánh xứ 2019
Giuse Nguyễn Hồng Phước CSsR Phó xứ 2019
Giuse Phạm Cao Thanh Sơn CSsR Phó xứ 2019
Giuse Nguyễn Quốc Toản CSsR Phó xứ 2019
Alphonso Trần Ngọc Hướng CSsR Phó xứ 2019

Bạn đang xem: Giờ lễ giáng sinh nhà thờ kỳ đồng

(Đang update ban bố...)
Giáo xứ đọng thuộc giáo phân tử
*

Giáo xứ Xóm Lách


*

Giáo xứ Vườn Xoài


*

Giáo xứ đọng Thánh Phaolô 3


*

Giáo xứ Thánh Gioan Phaolô II


*

Giáo xứ đọng Thánh Gia


Giáo xứ đọng Tân Định


Giáo xứ Mai Khôi


Xem thêm: Cách Tạo Viền Trắng Cho Chữ Trong Photoshop Đẹp, Dễ Dàng Nhất

Giáo xđọng Công Lý


Giáo xứ Bùi Phát


Giáo xđọng An Phú


LỊCH PHỤNG VỤ


Trang web cũ của TGP.. Thành Phố Sài Gòn
*

Giờ lễ của các giáo xứ đọng nằm trong TGPhường Thành Phố Sài Gòn
Trang website bắt đầu của TGP Sài Gòn
Mạng buôn bản hội
LIÊN HỆ
vnạp năng lượng chống truyền thông TGPhường TP.. Sài Gòn 180 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM (028) 3600 7654 mucvuttsaigon
tin nhắn.com
link websites
Giáo tỉnh Sài Thành Giáo tỉnh giấc Huế Giáo tỉnh giấc Hà nội Ủy ban trực nằm trong HĐGMtoàn nước links khác
Top

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *