Hàm Match Trong Excel Là Gì

Excel mang đến taikinh.vn 365 Excel mang đến taikinh.vn 365 dành đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Mẹo: Hãy test áp dụng hàm XMATCH bắt đầu, một phiên bạn dạng match được cải tiến chuyển động theo ngẫu nhiên hướng như thế nào với trả về công dụng khớp đúng đắn theo mang định, góp câu hỏi sử dụng hàm này thuận lợi và thuận lợi rộng so với phiên bản trước.

Bạn đang xem: Hàm match trong excel là gì


Hàm MATCH tìm kiếm một mục được chỉ định trong phạm vi của ô, sau đó trả về địa chỉ tương đối của mục đó vào phạm vi này. Ví dụ, giả dụ phạm vi A1:A3 cất giá trị 5, 25 và 38 thì cách làm =MATCH(25,A1:A3,0) đang trả về số 2, bởi vì 25 là mục vật dụng nhị vào phạm vi.


*

Mẹo: Hãy dùng hàm MATCH nuốm cho một trong các hàm LOOKUP Lúc quý khách hàng cần biết vị trí của một mục trong một phạm vi thế vì chính mục đó. Ví dụ, người dùng có thể dùng hàm MATCH để cung cấp cực hiếm cho đối số số hàng trong hàm INDEX.


Cú pháp

MATCH(giá trị tìm kiếm, mảng tìm kiếm, )

Cú pháp hàm MATCH gồm các đối số bên dưới đây:

quý giá tìm kiếm Bắt buộc. Giá trị mà người mua hàng muốn so khớp trong mảng tìm kiếm. Ví dụ, khi bạn tra cứu vãn số điện thoại của một ai kia vào sổ Smartphone, bạn sẽ sử dụng tên của tín đồ đó làm giá trị tra cứu tuy thế số điện thoại cảm ứng thông minh bắt đầu là giá trị mà lại bạn muốn tìm.Đối số cực hiếm tra cứu có thể là một quý giá (số, văn bản hoặc cực hiếm lô-gic) hoặc một tsay mê chiếu ô đến một số trong những, văn uống phiên bản hoặc giá trị lô-gic.

mảng tìm kiếm Bắt buộc. Phạm vi ô được tìm kiếm.

kiểu khớp Tùy chọn. Số -1, 0 hoặc 1. Đối số kiểu khớp chỉ rõ cách Excel so khớp quý hiếm tìm kiếm với các quý hiếm trong mảng tìm kiếm. Giá trị mang định mang lại đối số này là một trong.Bảng dưới đây biểu hiện biện pháp nhưng mà hàm kiếm tìm thấy các giá trị dựa vào phần thiết đặt của đối số kiểu khớp.

Kiểu khớp

Hành vi

1 hoặc bỏ qua

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị lớn nhất mà cực hiếm đó nhỏ rộng hoặc bằng cực hiếm tìm kiếm. Giá trị trong đối số mảng tìm kiếm phải được sắp theo thứ tự tăng dần, ví dụ: ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE.

Xem thêm: Mặt Nạ Sữa Chua Trị Mụn Và Vết Thâm, Trị Thâm Mụn Bằng Sữa Chua Không Đường

0

Hàm MATCH tìm kiếm quý hiếm thứ nhất bằng chính xác lookup_value. Các giá trị trong đối số lookup_array có thể được sắp theo bất kỳ trật tự nào.

-1

Hàm MATCH tìm kiếm cực hiếm nhỏ nhất mà quý hiếm đó lớn rộng hoặc bằng lookup_value. Các quý giá trong đối số lookup_array phải được sắp theo thứ tự giảm dần, ví dụ: TRUE, FALSE, Z-A, ...2, 1, 0, -1, -2 v.v.

Hàm MATCH trả về vị trí của quý giá khớp đúng vào lookup_array, chứ không trả về chính cực hiếm đó. Ví dụ, MATCH("b","a","b","c",0) trả về 2, là vị trí tương đối của "b" vào mảng "a","b","c".

Hàm MATCH ko phân biệt chữ hoa và chữ thường Khi so khớp các giá trị vnạp năng lượng bản.

Nếu hàm MATCH ko tìm thấy quý hiếm khớp nào, nó trả về giá trị lỗi #N/A.

Nếu kiểu khớp là 0 và quý hiếm tìm kiếm là chuỗi vnạp năng lượng bản, thì bạn có thể dùng ký tự đại diện — dấu hỏi (?) và dấu sao (*) — trong đối số quý giá tìm kiếm. Một vết chnóng hỏi khớp ngẫu nhiên ký tự 1-1 nào; một vết sao phù hợp cùng với bất kỳ chuỗi cam kết từ nào. Nếu người dùng muốn tìm một dấu chấm hỏi tuyệt dấu sao thực, hãy gõ một dấu ngã (~) trước ký tự đó.

Ví dụ

Sao chxay tài liệu ví dụ vào bảng dưới đây cùng dán vào ô A1 của một bảng tính Excel new. Để công thức hiển thị kết quả, hãy lựa chọn chúng, dấn F2 và tiếp đến thừa nhận Enter. Nếu cần, chúng ta có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng lớn cột giúp xem toàn bộ tài liệu.

Sản phẩm

Tổng số

Chuối

25

Cam

38

Táo

40

41

Công thức

Mô tả

Kết quả

=MATCH(39,B2:B5,1)

Do không tồn tại hiệu quả khớp đúng chuẩn bắt buộc sẽ trả về vị trí của giá trị gần phải chăng độc nhất (38) trong vòng B2:B5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *