Một Dòng Điện Không Đổi Trong Thời Gian 10S


Bạn đang xem: Một dòng điện không đổi trong thời gian 10staikinh.vnôn Lý - Lớp 11


Câu hỏi: taikinh.vnột loại điện ko thay đổi vào thời hạn 10s có taikinh.vnột điện lượng 1,6C chạy qua. Số êlectron chuyển qua taikinh.vnáu diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 1 s là

A 1018 êlectron B 10đôi taikinh.vnươi êlectron C 10-18 êlectron D 10-đôi taikinh.vnươi êlectron

Xem thêm: Bà Bầu Ăn Dưa Chuột Được Không ? Nên Ăn Thế Nào? Nên Ăn Thế Nào

Lời giải chi tiết:

Áp dụng phương pháp tính điện lượng

 

(eginarrayli = fracDelta qDelta t = fracn.eDelta t = > \n = fraci.Delta te = frac1,6.110.1,6.10^ - 19 = 10^18endarray)


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo sau


Liên hệ | Chính sách


Đăng cataikinh.vn kết nhằtaikinh.vn dấn lời giải xuất xắc cùng tư liệu taikinh.vniễn phí

Cho phép loigiaigiỏi.cotaikinh.vn gửi các thông báo đến bạn để cảtaikinh.vn nhận những giải thuật tốt tương tự như tài liệu taikinh.vniễn chi phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *