Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

fan ta tLong lúa bên trên một thửa ruộng hình chữ nhật gồm nửa chu vi 250,5m ,chiều rộng kém nhẹm chiều dài 25,5m

a}tính diện tích thửa ruộng kia bởi mét vuông cùng héc ta

b} hiểu được cđọng 100 m2thì thu hoạch được 53 kg thóc.Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được từng nào tấn thóc.

Bạn đang xem: Người ta trồng lúa trên một thửa ruộng


*

a)chiều lâu năm thửa ruộng đó là:(250,5+25,5):2=138(m)

chiều rộng lớn thửa ruộng kia là:138-25,5=112,5(m)

diện tích S thửa ruộng đó là:138 nhân 112,5 bằng 15525(m)

đổi:15525m=1.5525ha

b)thửa ruộng đó thu hoạch được số thóc là:15525 phân chia 100 nhân 53 bởi 8228.25(kilogam thóc)

đổi:8228.25 kilogam =8.22825 tấn

đáp số:a)15525m với 1.5525 ha

b)8.22825 tấn thóc


*

Người ta trồng lúa trên một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 240m, chiều rộng bởi 5/7 chiều dài. Hỏi :

a) Tính diện tích thửa ruộng đó bằng từng nào m2 với héc- ta.

b) Biết rằng cđọng 100 m2 thì thu hoạch đước 53 kilogam thóc. Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được từng nào tấn thóc?


Hi! Mọi người lưu giữ ghi rõ lời giải giúp mik cùng với nha ai nhanh tuyệt nhất sẽ được tick+addfriend

Đề:

Người ta tdragon lúa bên trên thửa ruộng HCN bao gồm nửa chu vi là 250,5m, chiều rộng lớn kém nhẹm chiều nhiều năm 25,5 m

A Tính diện tích thửa ruộng đó bằng m2 với héc ta

B Biết rằng cứ đọng 100 m2 thì thu hoạch được 53kg thóc. Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được từng nào tấn thóc.


Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 174 m chiều rộng lớn kỉm chiều lâu năm 12 m .Người ta tdragon lúa trên thửa ruộng đó cứ đọng 10 mét vuông thu hoạch được 5 kg thóc.Hỏithửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu kilôgam thóc


Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chu vi là 360m.Chiều rộng bằng 2/7 chiều dài:

A:Diện tích thửa ruộng bằng từng nào ha

B:Người ta ghép lúa,vừa phải 100 mét vuông thu hoạch được 75 kg thóc.Hỏi trên thửa ruộng kia người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc.


Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 700 m, chiều dài bởi chiều rộng lớn. Trên thửa ruộng kia bạn ta cấy lúa, biết rằng cđọng 100 m2 tín đồ ta thu hoạch được 60 kilogam thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng fan ta thu được từng nào tạ thóc, bao nhiêu tấn thóc?


Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 75m Chiều rộng lớn bằng 2/3 chiều lâu năm.a/ Tính diện tích S thửa ruộng bởi met vuông, bằng héc tab/ Biết rằng, cứ 150mét vuông thu hoạch được 40kg thóc.Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được bao nhiêu kg thóc.


Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chu vi bởi chu vi miếng đất hình vuông vắn cạnh 80m .Biết chiều rộng lớn thửa ruộng hình chữ nhật bằng 3/5 chiều dài .

a) Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật .

Xem thêm: Tiết Lộ Thông Tin Về Người Vợ Xinh Đẹp Của Danh Hài Hoài Linh

b) Người ta thu hoạch thóc bên trên thửa ruộng kia cứ đọng 100 mét vuông thì thu hoạch được 50 kilogam thóc .Hỏi cả thửa ruộng nhận được từng nào tạ thóc?


Một thửa ruộng HCN gồm chu vi là 0,5km.Chiều rộng lớn bởi 3/7 chiều lâu năm.aTính diện tích thửa ruộng kia bởi m2 với ha.b)Trên thửa ruộng kia fan ta tất cả cây lúa,cứ đọng 100m2thì thu hoạch được 50 kilogam thóc.Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?


Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chu vi bởi chu vi miếng đất hình vuông vắn cạnh 54 m . Biết chiều rộng lớn thửa ruộng hình hình chữ nhật = 3/5 chiều nhiều năm .

a ) Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật

b ) Người ta thu hoạch thóc bên trên thửa ruộng kia , cứ đọng 100 m2 thì được 50 kg thóc . Hỏi cả thửa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu ki - lô-gam ?