Mô tảNhiệt độĐộ ẩmGióCảm giácLượng mưa
14:00
*
Mưa rào rải rác
25°C90%Đ 10 km/giờ25°30%
15:00
*
Mưa rào rải rác
25°C90%Đ 10 km/giờ25°32%
16:00
*
Mưa rào
24°C90%Đ 10 km/giờ24°38%
17:00
*
Mưa rào
25°C86%Đ 10 km/giờ25°44%
18:00
*
Mưa rào
24°C89%ĐĐB 8 km/giờ24°45%
19:00
*
Mưa rào rải rác
24°C89%ĐB 8 km/giờ24°34%
20:00
*
Rất nhiều mây
24°C90%ĐB 7 km/giờ24°24%
21:00
*
Mưa rào rải rác
24°C91%ĐB 7 km/giờ26°32%
22:00
*
Mưa rào rải rác
24°C91%BĐB 6 km/giờ26°34%
23:00
*
Mưa rào
23°C94%BĐB 6 km/giờ25°46%Bạn đang xem: Nhiệt độ hải phòng ngày hôm nay

*

*

*

*

*Xem thêm: Nem Nướng Nha Trang Lê Văn Sỹ

*

Hotline cung cấp 3G