Phóng Xạ Là Phản Ứng Hạt Nhân Tỏa Năng Lượng

Bài viết trình diễn kim chỉ nan pchờ xạ, độ pngóng xạ khôn xiết chi tiêt giúp cho bạn phát âm phát âm sâu, cụ có thể kiến thức và kỹ năng. Bài viết trình bày từ định hướng cho bài tập vận dụng.

Bạn đang xem: Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng


PHÓNG XẠ ( tuyệt và đầy đủ)

ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÓNG XẠ.

1. Hiện tượng pngóng xạ: là quá trình phân bỏ từ phân phát của một phân tử nhân ko bền vững (tự nhiên hay nhân tạo). Quá trình phân bỏ này đương nhiên sự tạo nên những phân tử cùng rất có thể dĩ nhiên sự phạt ra các sự phản xạ địên từ. Hạt nhân trường đoản cú phân diệt call là hạt nhân người mẹ, hạt nhân được sinh sản thành sau khoản thời gian phân hủy điện thoại tư vấn là phân tử nhân con.

2. Đặc tính: 

*

+ Phóng xạ là bội phản ứng hạt nhân lan năng lượng.

+ Pchờ xạ mang tính tự phạt ko dựa vào vào yếu tố bên ngoài như: ánh sáng, áp suất...

3. Các dạng tia pngóng xạ:

4. Chu kì chào bán rã: là sấp xỉ thời gian để ½ số hạt nhân nguyên ổn tử biến đổi thành hạt nhân khác.

(T=fracln2lambdomain authority =frac0,693lambda ) : (lambda) Hằng số pchờ xạ ((s^-1))

λ với T không phụ thuộc vào vào tác động ảnh hưởng phía bên ngoài mà lại chỉ dựa vào bản chất bên trong của chất phóng xạ.

5. Định biện pháp pngóng xạ: Số hạt nhân (khối lượng) pngóng xạ giảm theo qui điều khoản hàm số mũ 

(N=N_0e^-lambdomain authority t=fracN_02^fractT;m=m_0.e^-lambda t=fracm_02^fractT)

N0, m0: số hạt nhân và khối lượng ban đầu tại t = 0.

N, m: số hạt nhân và khối lượng còn lại vào thời điểm t.

(Delta m=m_0-m ;Delta N=N_0-N)

∆m, ∆N : số hạt nhân và khối lượng bị phân tan (thành hóa học khác)

Bảng quy giải pháp phân rã

 

*

Chú ý:

+ Kăn năn lượng hạt nhân bắt đầu tạo thành: (Delta m"=fracDelta N"N_A.A")

A’ là số kăn năn của hạt nhân mới tạo thành thành

+ Kân hận lượng hạt nhân nhỏ (hóa học bắt đầu tạo nên thành sau thời hạn t):

*

+ Trong sự phóng xạ a, xác minh thể tích (kăn năn lượng) khí Heli chế tạo thành sau thời gian t pđợi xạ.


∆ N"He = ∆N = N0 – N = N0(1- (e^-lambdomain authority .t)) = N0­(1- (2^frac-tT))

+ Kăn năn lượng khí Heli chế tạo thành sau thời hạn t pngóng xạ:

mHe = 4 (fracDelta N_HeN_A)

+ Thể tích khí Heli được tạo thành (đktc) sau thời hạn t:

V = 22,4 (fracDelta N_HeN_A)

+ (N=fracmA N_A =fracVV_0N_A ;V_0 =22,4 dm^3)

+ Nếu t

+ Thời gian chiếu xạ đến bệnh dịch nhân: (Delta t"=e^fracln2T.Delta t)

+ Phần trăm số nguyên ổn tử (kân hận lượng) chất phóng xạ bị phóng xạ sau thời hạn t phân chảy là: 

*

+ Phần trăm số nguim tử (kăn năn lượng) còn sót lại của chất pchờ xạ sau thời hạn t

*

6. bài tập

Câu 1: Chu kì cung cấp rã của một hóa học pngóng xạ là khoảng thời gian để

A. quy trình pngóng xạ lặp lại nhỏng lúc đầu.

B. một nửa số nguyên tử chất ấy thay đổi thành chất khác.

C. trọng lượng ban sơ của chất ấy giảm sút một trong những phần tư.

D. hằng số phóng xạ của chất ấy giảm xuống còn một nửa.


Câu 2: Một hóa học pđợi xạ ban đầu có N0 phân tử nhân. Sau 1 năm, còn sót lại một phần ba số phân tử nhân lúc đầu chưa phân rã. Sau một năm nữa, số hạt nhân còn sót lại chưa phân tung của chất pchờ xạ kia là

A.(fracN_016) . B. (fracN_09). C.(fracN_04) . D. (fracN_06).

Câu 3: Ban đầu một hóa học phóng xạ gồm N0 nguim tử. Sau 3 chu kỳ bán rã, số hạt nhân còn lại là

A.(N= fracN_08). B. (N= fracN_03). C.(N= frac7N_08). D.(N= frac3N_08).

Câu 4: Chọn phát biểu đúng Lúc nói tới hiện tượng pngóng xạ ?

A. Hiện tượng phóng xạ không phụ thuộc vào những ảnh hưởng bên ngoài.

B. Hiện tượng pchờ xạ bởi những ngulặng nhân phía bên trong gây nên.

Xem thêm: Hình Ảnh Cây Thông Noel Đẹp Nhất Thế Giới &Ndash; Btaskee Blog

C. Hiện tượng pngóng xạ luôn tuân thủ theo đúng định dụng cụ pchờ xạ.

D. Cả A, B, C đa số đúng.

Câu 5: Hãy lựa chọn câu đúng. Liên hệ thân hằng số phân tan và chu kì buôn bán chảy T là

 A. (lambda =fracconstT) . B. (lambda =fracln2T). C.(lambda =fracconstsqrtT) . D. (lambda =fracconstT^2)


Câu 6: Sự pchờ xạ là bội phản ứng phân tử nhân loại làm sao ?

A. Toả tích điện. B. Không toả, ko thu.

C. Có thể toả hoặc thu. D. Thu tích điện.

Câu 7: Khi nói về việc pngóng xạ, phát biểu làm sao dưới đó là đúng?

A. Sự phóng xạ phụ thuộc vào vào áp suất chức năng lên mặt phẳng của kăn năn hóa học phóng xạ.

B. Chu kì pchờ xạ của một hóa học dựa vào vào khối lượng của chất kia.

C. Pđợi xạ là bội phản ứng hạt nhân toả tích điện.

D. Sự pchờ xạ phụ thuộc vào ánh nắng mặt trời của chất pchờ xạ.

Câu 8: Chọn tuyên bố sai

A. Pđợi xạ là quy trình hạt nhân trường đoản cú phân phát ra tia pđợi xạ và chuyển đổi thành hạt nhân khác.

B. Pđợi xạ là quy trình tuần hoàn gồm chu kì T điện thoại tư vấn là chu kì cung cấp rã

C. Pngóng xạ là ngôi trường đúng theo riêng rẽ của bội phản ứng hạt nhân.

D. Pđợi xạ tuân theo định khí cụ phóng xạ.

Câu 9: Điều như thế nào sau đây là sai lúc nói về hiện t­ượng phóng xạ? 

A. Hiện t­ượng phóng xạ của một chất vẫn xẩy ra nhanh rộng ví như hỗ trợ đến nó một nhiệt độ cao

B. Hiện t­ượng phóng xạ vì nguyên ổn nhân phía bên trong hạt nhân tạo ra


C. Hiện t­ượng pchờ xạ tuân thủ theo đúng định cơ chế phóng xạ. 

D. Hiện t­ượng phóng xạ là trường vừa lòng riêng của phản nghịch ứng hạt nhân. 

Câu 10: Chọn câu sai:

A. Sau khoảng chừng thời hạn bởi 3 lần chu kỳ phân phối chảy, hóa học pchờ xạ sót lại 1 phần tám

B. Sau khoảng tầm thời gian bằng 2 lần chu kỳ luân hồi bán chảy, hóa học pđợi xạ bị phân chảy tía phần tư

C. Sau khoảng chừng thời gian bởi gấp đôi chu kỳ phân phối chảy, hóa học pchờ xạ còn sót lại 1 phần tư

D. Sau khoảng chừng thời hạn bằng 3 lần chu kỳ luân hồi phân phối rã, chất phóng xạ còn sót lại một trong những phần chín

Câu 11: Tìm tuyên bố đúng:

A. Phản ứng phân tử nhân tuân theo định pháp luật bảo toàn năng lượng điện nên nó cũng bảo toàn số proton.

B. Hạt nhân ko chứa các electron vì vậy vào pchờ xạ b- các electron được pngóng ra trường đoản cú lớp vỏ nguyên tử.

C. Phóng xạ là một phản nghịch ứng phân tử nhân tỏa tốt thu tích điện tùy ở trong vào các loại pđợi xạ (α; β; ɣ... ).

D. Hiện tượng phóng xạ tạo ra các hạt nhân new bền vững hơn phân tử nhân pđợi xạ.

Câu 12: Chu kì bán rã T của một chất pđợi xạ là khoảng tầm thời gian nào?

A. Sau kia, số nguim tử pđợi xạ giảm xuống một nửa


B. Bằng quãng thời gian ko thay đổi, kế tiếp, sự pngóng xạ tái diễn nhỏng ban đầu

C. Sau kia, hóa học ấy mất hoàn toàn tính pchờ xạ

D. Sau đó, độ pđợi xạ của chất sụt giảm 4 lần

Câu 13: Một lượng hóa học pchờ xạ tất cả cân nặng m0. Sau 5 chu kỳ cung cấp tan cân nặng chất pchờ xạ sót lại là

A. m0/5; B. m0/25; C. m0/32; D. m0/50

DẠNG 2: TÍNH CHU KỲ BÁN RÃ CỦA CÁC CHẤT PHÓNG XẠ

I. Công thức nên nhớ

1. Biết tỉ số: (fracN_0NRightarrow T=fractln2lnfracN_0N)

2. Biết tỉ số: (fracDelta NN_0Rightarrow T=-fractln2ln(1-fracDelta NN_0))

3. Biết tỉ số số phân tử nhân sống các thời khắc t1 cùng t2: (fracN_1N_2Rightarrow T=frac(t_2-t_1)ln2lnfracN_1N_2)

4. Biết tỉ số số hạt nhân bị phân chảy tại 2 thời hạn khác nhau (fracDelta N_1Delta N_2)

(Delta N_1) là số phân tử nhân bị phân tan trong thời hạn t1

Sau đó t (s):(Delta N_2) là số hạt nhân bị phân rã trong thời hạn t2=t1

 (T=fractln2lnfracDelta N_1Delta N_2)


5. Biết thể tích khí Heli tạo nên thành sau thời gian pngóng xạ t:

 (T=-fractln2ln(1-fracA.V22,4.m_0))

II. những bài tập

Câu 1: Silic (_14^31 extrmSi) là hóa học phóng xạ, phạt ra hạt (eta ^-) với biến thành phân tử nhân X. Một mẫu phóng xạ (_14^31 extrmSi) ban sơ trong thời hạn 5 phút gồm 190 ngulặng tử bị phân tung, tuy nhiên sau 3 giờ cũng vào thời gian 5 phút ít chỉ gồm 85 nguim tử bị phân tung. Hãy xác định chu kỳ luân hồi bán rã của hóa học phóng xạ.

A. 2giờ đồng hồ B. 2,595 giờ đồng hồ C. 3giờ đồng hồ D. 2,585 giờ

Câu 2: Ra224 là hóa học phóng xạ α. thuở đầu ta dùng m0 = 1g Ra224 thì sau 7,3 ngày ta thu được V = 75cm3 khí Heli ngơi nghỉ đktc. Tính chu kỳ luân hồi buôn bán rã của Ra224

A. 3,65 ngày B. 36,5 ngày C. 365 ngày D. 300 ngày

Câu 3: Để khẳng định chu kỳ luân hồi chào bán rã T của một đồng vị pchờ xạ, bạn ta hay đo cân nặng đồng vị pngóng xạ đó vào mẫu mã chất khác biệt 8 ngày được các thông số kỹ thuật đo là 8µg với 2µg.Tìm chu kỳ phân phối tung T của đồng vị đó?


A. 4 ngày. B. 2 ngày. C. 1 ngày. D. 8 ngày.

Câu 4: Ban đầu (t = 0) gồm một mẫu mã hóa học pngóng xạ X nguyên ổn chất. Tại thời điểm t1 mẫu chất pngóng xạ X còn sót lại 20% phân tử nhân chưa bị phân tan. Đến thời gian t2 = t1 + 100 (s) số phân tử nhân X chưa bị phân tan chỉ còn 5% đối với số phân tử nhân ban sơ. Chu kì bán rã của chất pchờ xạ kia là

A. 50 s. B. 25 s. C. 400 s. D. 200 s.

DẠNG 3: TÍNH TUỔI CỦA CÁC MẪU CỔ VẬT

I. Các cách làm cơ bản

1. Biết tỉ số trọng lượng (số ngulặng tử) sót lại với khối lượng (số nguim tử) lúc đầu của một lượng hóa học pngóng xạ

*

2. Nếu biết tỉ số trọng lượng (số nguim tử) bị phóng xạ cùng cân nặng (số ngulặng tử) còn sót lại của một lượng chất pngóng xạ

*

3. Nếu biết tỉ số khối lượng (số nguyên ổn tử) còn sót lại của nhì chất pchờ xạ gồm vào vật mẫu cổ

*

4. Tính tuổi lúc biết tỉ số khối lượng:

mX: khối lượng chất sinh sản thành sau phân rã

m: khối lượng của chất ban đầu 


*

*

5. Call k là tỉ số giữa số ngulặng tử chất chế tạo thành và số ngulặng tử lúc đầu, thì tuổi của mẫu chất được xác định: (t=Tfracln(1+k)ln2)

II. Bài tập

Câu 1: Pmùi hương trình pđợi xạ của Pôlôni gồm dạng:(_84^210 extrmPo ightarrow _Z^A extrmPb + alpha). Cho chu kỳ buôn bán rã của Pôlôni T = 138 ngày. Giả sử cân nặng ban sơ m0 = 1g. Hỏi sau bao thọ cân nặng Pôlôni chỉ với 0,707g?

A. 59 ngày B. 69 ngày C. 79 ngày D. 89 ngày

Câu 2: Lúc bấy giờ vào quặng thiên nhiên gồm cất cả (_92^238 extrmU) cùng (_92^235 extrmU) theo tỉ lệ ngulặng tử là 140:1. Giả sử ở thời khắc tạo thành Trái Đất, tỷ lệ bên trên là 1:1. Hãy tính tuổi của Trái Đất. Biết chu kỳ luân hồi buôn bán tan của (_92^238 extrmU) là 4,5.109 năm (_92^235 extrmU) bao gồm chu kỳ luân hồi bán tung 7,13.108năm

A. 60,4.108năm B. 60,4năm C. 60,4.108ngày D. 60,4ngày

Câu 3: Trong các chủng loại quặng Urani người ta thường thấy có lẫn chì Pb206 cùng với Urani U238. Biết chu kỳ luân hồi phân phối tung của U238 là 4,5.109 năm, hãy tính tuổi của quặng trong những trường vừa lòng tỷ lệ trọng lượng giữa nhị hóa học là 1g chì /5g Urani.


A. 1,18.1010 năm B. 1,18.1011 năm 

C. 1,18.109 năm D. 1,18.108 năm

Tải về

Luyện Những bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12 - Xem ngay


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *