- Cảm ơn Ông già Noel về món đá quý năm ngoái ông sẽ Tặng Kèm mình. Ví dụ: “Thank you for your presents last year. They were very beautiful. I played with them a lot”, ….- Nói về món vàng mà mình luôn hy vọng tất cả. Ví dụ: “I wish to have sầu a new LEGO set this Christmas.”, “All I want for this Christmas is a new pink bag”…. đề cập thêm vài món quà muốn dành riêng Tặng Ngay mang lại bố bà bầu, anh bà bầu,.. như “ I also want to lớn give sầu my mother a bunch of flowers,…”- Hãy cảm ơn Ông già Noel cùng ngừng lá thư cùng với chữ ký của bản thân mình nhé. Ví dụ "Thank you, Santa, for bringing so much joy lớn kids lượt thích me" hoặc "Thanks, Santa, for bringing me gifts every year". Vì Ông Noel luôn thương yêu phần đa tphải chăng nhỏ lễ phnghiền và lịch sự buộc phải các bé nhỏ đừng quên chấm dứt thỏng bằng văn bản "Sincerely" (chân thành), "Love" (thân mến), hoặc "Best wishes" (Chúc đông đảo điều tốt lành).

Bạn đang xem: Ông già noel tiếng anh

Bài viết số 1: Thư gửi ông già noel bởi giờ đồng hồ Anh

Sally Smith123 Maple LaneClevelvà, OH 44124December 04, trăng tròn...Dear Santa Claus,My name is Sally and I am 5 & 1/2 years old. I have sầu been a very good girl this year. I help Mommy wash the dishes every night, và I listen khổng lồ Daddy when he tells me lớn clean my room. I am also nice lớn my little brother, even though he can be really annoying sometimes.
Thank you for all of the great presents that you gave sầu me last year. Please say hello to the reindeer. I love sầu lớn watch the Christmas movies that have all of them flying around.Sincerely,Cindy

Bài viết số 4: Bức thỏng gửi ông già noel bởi giờ Anh

Dear Santa,Day by day, I always hope I can hav my own puppy và especially on Christmas Day, I want this gift more. This year, I have sầu tried my best to be a good student and a good child. I helped my mom with many housework: cooking, wash dishes, clean house…and I tried khổng lồ finish all the homework & reach good achievements. The main reason that I want to lớn have a puppy is I want to lớn have a frikết thúc who can listen to me when I’m sad or happy, who can experience hard times with me. Dog is a really lovely và loyal animal. I’m not sure I’m worthy enough lớn have this gift but I really love sầu it và I hope I can have sầu it!!Merry Christmas Santa!Love sầu,

Bài viết số 5: Thư gửi ông già noel bởi giờ đồng hồ Anh xuất xắc nhất

Dear Santa,Merry Christmas! Santa! Why are you don’t appear in front of everyone? And why is your stomach so big? How many cookies can you eat in one night? Everyone said that there just only a few animal with lots of snow và snow at the North Pole.

Xem thêm: Bán Hoa Đỗ Quyên Tại Hà Nội, Bán Cây Đỗ Quyên Hoa Đẹp Tại Hà Nội

Oh! And vày you see the aurora borealis? I think that it is very colorful in the North Pole! This year I wish khổng lồ have a book about origangươi because I love sầu lớn cut and fold paper and I think I want lớn teach my sister too. I think that I am very try khổng lồ behave sầu well and being good at Math & English and the last thing is that I am grow up & I want to lớn have sầu a Christmas so special that make me can’t forget it.